LEZING, TRAINING, CURSUS

Op basis van haar jarenlange ervaring als (hoofd)redacteur en schrijver traint Carolien groepen mensen in het aanscherpen van hun schrijfvaardigheid. Ook als bedrijfstraining of individuele begeleiding.

Carolien geeft lezingen, vooral over – één of meer – vrouwelijke filosofen. Dat kan zijn op uitnodiging van een filosofische café ergens in het land, een vrouwenorganisatie of andere groep mensen met belangstelling voor de vrouwelijke stem binnen de filosofische canon.

Met enige regelmaat verzorgt Carolien ook cursussen, bijvoorbeeld bij de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden, het ISVW.